ČASOPIS ZA
FEMINISTIČKU
TEORIJU I STUDIJE
KULTURE

ISSN: 1451-2203 (Print)
ISSN: 2620-181X (Online)

GENERO

ČASOPIS ZA
FEMINISTIČKU
TEORIJU I STUDIJE
KULTURE

ISSN: 1451-2203
(Print)

ISSN: 2620-181X
(Online)

GENERO Naslovna strana

O časopisu

Časopis GENERO (ISSN 1451–2203) objavljuje originalne naučne radove iz oblasti feminističke teorije, studija roda, ženskih studija, teorije kulture i studija kulture, sa naglaskom na interdisciplinarnom i kritičkom pristupu.

Glavna urednica

Katarina Lončarević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)

Zamenica glavne urednice

Marina Simić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)

Uređivački odbor

Daša Duhaček(Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Tamara Džamonja Ignjatović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Zorica Ivanović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Snježana Milivojević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Dunja Njaradi (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti)
Adriana Zaharijević (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju)

Međunarodni izdavački savet

Jelisaveta Blagojević (Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije)
Jelena Đorđević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Katerina Kolozova (University American College, Skoplje, Makedonija)
Linda Nicholson (Washington University in St.Louis, USA)
Vukašin Pavlović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Svetlana Slapšak (Institute for Balkan and Mediterranean Studies and Culture–IBAMESC, Ljubljana, Slovenija)
Ann Snitow (The New School, Eugene Lang College, USA)
Nevenka Žegarac (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)

Lista redovnih recenzentkinja i recenzenata

Stanislava Barać (Institut za književnost i umetnost, Beograd)
Chiara Bonfiglioli (University of College Cork, Women's Studies Department)
Biljana Dojčinović (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet)
Rada Drezgić (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti)
Gordana Daša Duhaček (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Ivan Đorđević (Etnografski institut SANU)
Tamara Džamonja Ignjatović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Branka Galić (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
Zorica Ivanović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Ana Kolarić (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet)
Aleksandra Krstić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Zorica Kuzmanović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Marijana Matović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Jelena Milinković (Institut za književnost i umetnost, Beograd)
Sanja Milutinović Bojanić (Sveučilište u Rijeci, Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope)
Milica Miražić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Zorica Mršević (Institut društvenih nauka, Beograd)
Dunja Njaradi (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti)
Ivana Pantelić (Institut za savremenu istoriju, Beograd)
Slobodan Perović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Srđan Radović (Etnografski institut SANU)
Marko Simendić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Ivan Simić (Carleton University, Institute of European, Russian and Eurasian Studies)
Jelena Vasiljević (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju)
Adriana Zaharijević (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju)

Dizajn

Nikola Stevanović (Štampano izdanje)
Nenad Trajković (Elektronsko izdanje)

Izdavači

Izdavač

Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Jove Ilića 165, 11000 Beograd
Srbija
generojournal@gmail.com
genero@fpn.bg.ac.rs

Suizdavač

Centar za ženske studije
Jove Ilića 165, 11000 Beograd
Srbija
zenske.studije@gmail.com

Indeksiranje

GENERO je dostupan u EBSCO i CEEOL bazama.

GENERO je partner Eurozine mreže.