ČASOPIS ZA
FEMINISTIČKU
TEORIJU I STUDIJE
KULTURE

ISSN: 1451-2203 (Print)
ISSN: 2620-181X (Online)

GENERO

ČASOPIS ZA
FEMINISTIČKU
TEORIJU I STUDIJE
KULTURE

ISSN: 1451-2203
(Print)

ISSN: 2620-181X
(Online)

GENERO Naslovna strana

O časopisu

GENERO je interdisciplinarni naučni časopis koji okuplja naučnike/naučnice i istraživače/istraživačice iz društvenih nauka, humanistike, književnosti i teorija umetnosti koji/e se ističu u svojim disciplinama i koji/e su spremni/e da ispituju i savremene društvene tokove. Misija časopisa je da predstavi okvir za interdisciplinarni dijalog između različitih polja humanistike i društvenih nauka, i kao platforma za bogatiji dijalog između regiona bivše Jugoslavije i međunarodnih akademskih zajednica.

GENERO objavljuje originalne teorijske i naučne radove iz oblasti feminističke teorije, studija roda, ženskih studija, teorije kulture i studija kulture, sa naglaskom na interdisciplinarnom i kritičkom pristupu.

Glavna urednica

Katarina Lončarević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)

Zamenica urednice

Marina Simić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)

Urednica temata

Tanja Ignjatović (Autonomni ženski centar, Beograd)

Uređivački odbor

Biljana Đorđević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Zorica Ivanović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Ana Kolarić (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet)
Katarina Lončarević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Ana Milojević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Dunja Njaradi (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti)
Natalija Perišić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Ivana Pantelić (Institut za savremenu istoriju, Beograd)
Marina Simić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Adriana Zaharijević (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju)

Međunarodni izdavački savet

Čarna Brković (Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie)
Deana Jovanović (Utrecht University,The Department of Cultural Anthropology)
Katerina Kolozova (University American College, Skopje)
Vukašin Pavlović (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Ivan Simić (Charles University in Prague, Institute of Slavonic and East European Studies)
Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul, Department of Sociology)
Nevenka Žegarac (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)

Lista redovnih recenzentkinja i recenzenata

Stanislava Barać (Institut za književnost i umetnost, Beograd)
Chiara Bonfiglioli (University of College Cork, Women's Studies Department)
Kari Burnett (Northeastern Illinois University, College of Arts and Sciences, Geography and Environmental Studies)
Biljana Dojčinović (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet)
Biljana Đorđević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Ivan Đorđević (Etnografski institut SANU)
Navan Govender (University of Strathclyde, School of Education)
Magdalena Grabowska (Polish Academy of Science, Institute of Philosophy and Sociology)
Isidora Jarić (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Biljana Kašić (Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju)
Ana Kolarić (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet)
Aleksandra Krstić (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Zorica Kuzmanović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Jelena Milinković (Institut za književnost i umetnost, Beograd)
Ana Milojević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Ivana Pantelić (Institut za savremenu istoriju, Beograd)
Slobodan Perović (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Srđan Radović (Etnografski institut SANU)
Ivan Simić (Charles University in Prague, Institute of Slavonic and East European Studies)
Jovana Timotijević (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)
Žarka Svirčev (Institut za književnost i umetnost, Beograd)
Jelena Vasiljević (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju)
Gordana Vulević (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet)
Adriana Zaharijević (Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju)

Dizajn

Nikola Stevanović (Štampano izdanje)
Nenad Trajković (Elektronsko izdanje)

Izdavač

Centar za studije roda i politike i Centar za studije kulture
Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Jove Ilića 165, 11000 Beograd, Srbija
generojournal@gmail.com
genero@fpn.bg.ac.rs

Indeksiranje

GENERO je dostupan u EBSCO i CEEOL bazama. GENERO je indeksiran u doiFil: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Norwegian Register i ERIH PLUS.

GENERO je partner Eurozine mreže.